Law PKRU ส่งเสริมความรู้กฎหมายในวันรพี

Law PKRU ส่งเสริมความรู้กฎหมายในวันรพี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “วันรำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2560” (Law PKRU) โดยมี นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย นางสาวอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในวงการกฎหมาย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Law PKRU ส่งเสริมความรู้กฎหมายในวันรพี

Law PKRU ส่งเสริมความรู้กฎหมายในวันรพี

Law PKRU ส่งเสริมความรู้กฎหมายในวันรพี

Law PKRU ส่งเสริมความรู้กฎหมายในวันรพี

Law PKRU ส่งเสริมความรู้กฎหมายในวันรพี

Law PKRU ส่งเสริมความรู้กฎหมายในวันรพี

นางสาวอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และคุณูปการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาของนักกฎหมายไทย ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษากฎหมาย ตลอดจนถ่ายทอดเทคนิคการเรียน และประสบการณ์ในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมกันนี้มีการจัดกิจกรรมศาลจำลอง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ พิจารณาคดีอาญา ในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของวงการยุติธรรมในอนาคต มีโอกาสได้เรียนรู้ข้อกฎหมาย และขั้นตอนการทำงานบนชั้นศาลอย่างละเอียด นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในการสอบรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขวนขวายศึกษาความรู้ด้านกฎหมายให้ประสบความสำเร็จต่อไป ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดการศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางกฎหมายในระดับสูง มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก และสามารถผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์จบออกไปปฏิบัติงานตรงในด้านกฎหมาย กล่าวได้ว่า สาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมเปิดให้การศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ”

Related Post

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

เทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากคนทุกช่วงวัย ทั้งในรูปแบบของการออกกำลังกาย และการทานอาหารเสริม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.