วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตภูเก็ตเมอร์ลิน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายคัมภีร์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า การสำเร็จการศึกษาในวันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่โลกอาชีพในอนาคตที่มีความแตกต่างหลากหลาย อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนจบในวันนี้ การการเรียนรู้ต่อไปเป็นการศึกษาต่อเนื่องที่ไม่มีวันจบหลักสูตร ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดการปัจฉิม เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วย โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 209 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จำนวน 160 คน รวม 335 คน

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ในโอกาสนี้ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคม ในปัจจุบันสถานประกอบการนั้น มีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และแข่งขันกันในระดับสูงทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจอื่นๆ ทั่วโลก เพราะฉะนั้น ผู้เรียนสายอาชีพ จึงต้องพัฒนาทักษะฝีมือและเรียนรู้ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีของโลก ในยุคไร้พรมแดนที่แข่งขันกันด้วยระบบสารสนเทศและการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของช่างฝีมือ หรือวิศวะในแต่ละสาขา จึงขอให้นำวิชาชีพที่ได้รับการปลูกฝัง สั่งสอนจากครูอาจารย์ไปใช้ในการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหลาย ได้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไปในอนาคต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.