ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Windows 10 และ Microsoft Office 2016 เบื้องต้น

ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Windows 10 และ Microsoft Office 2016 เบื้องต้น

วันที่ 29 พ.ย.59 นางกัลยรัตน์  สุทธิพัฒนกิจ ผอก.ฝอต.ทภก. เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้โปรแกรม Windows 10 และ Microsoft Office 2016 เบื้องต้น” ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทภก. โดยจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 2 ธ.ค.59 ณ ห้องอบรมสัมมนาชั้น 5 อาคารสำนัก ทภก.
เปิดการฝึกอบรม โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การใช้โปรแกรม Windows 10 และ Microsoft Office 2016 เบื้องต้น" ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

 

Related Post

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

เทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากคนทุกช่วงวัย ทั้งในรูปแบบของการออกกำลังกาย และการทานอาหารเสริม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.