นักศึกษาจีน-เกาหลี เรียนรู้มวยไทย-อาหารไทยที่ภูเก็ต

นักศึกษาจีน-เกาหลี เรียนรู้มวยไทย-อาหารไทยที่ภูเก็ต

นักศึกษาจีน-เกาหลี เรียนรู้มวยไทย-อาหารไทยที่ภูเก็ต

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (24 ก.ค. 57) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยไหหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเจจู ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะครู อาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วม

ดร.สมหมาย กล่าวว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเจจู ประเทศเกาหลีใต้ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไหหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อให้ศึกษาวัฒนธรรมไทยกับจังหวัดภูเก็ต โดยได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน เป็นโครงการต่อเนื่องจาก ITOP Forum ถือว่าเป็นโครงการเมืองเกาะที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันประมาณ 11 ประเทศ ทำให้นักศึกษาประทับใจจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตลอด 10 วันที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย การปรุงอาหารไทย การเรียนรู้ศิลปะมวยไทย ทำให้นักศึกษารู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบ พร้อมบอกว่าเวลาที่มาเรียนรู้ 10 วันน้อยเกินไป ควรจะจัดให้มากกว่านี้ และรู้สึกยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและชีวิตในอนาคตที่นักศึกษาจะได้มีเพื่อนกันต่อไปเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันได้ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์

อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะมีการส่งนักศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยเจจูประเทศเกาหลีใต้ และเมืองไหหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยทางเกาหลีจะสอนด้านเทควันโดและวัฒนธรรมเกาหลี ส่วนของจีนจะสอนด้านภาษาจีน วัฒนธรรมจีนให้ด้วย ก็จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนไทยด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.