มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(25/3/57) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ขุมน้ำบางมะรวน นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปี 2556 โดยมี นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ์ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ตลอดจนผู้ปกครองและน้องๆนักเรียน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

นายวรวุฒิ กล่าวว่า การศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หากสังคมและบ้านเมืองใดจัดการศึกษาให้แก่พลเมืองของตนได้อย่างครบถ้วน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและรักษาความมั่นคงของชาติไว้ได้ตลอดไป

นายวรวุฒิ กล่าวอีกว่า ทางเทศบาลตำบลศรีสุนทร มีหน้าที่จัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชน จึงได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการดำรงชีวิต เป็นคนดีตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล  ทั้งนี้การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กได้รักการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบและเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน อีกด้วย

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.