คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต และ Euro Business College Hamburg ร่วมหารือแลกเปลี่ยนนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ศุภชัย แสงปัญญา คณบดีคณะวิเทศศึกษา พร้อมคณาจารย์  ร่วมต้อนรับ Ms. Carola Helwig ซึ่งเป็นตัวแทนจาก Euro Business College Hamburg ประเทศเยอรมัน ณ ห้อง 3112 อาคารคณะวิเทศศึกษา  พร้อมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  และ Euro Business College Hamburg เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศเยอรมัน เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.