เด็กภูเก็ตคว้าที่ 2 ประกวดวาดภาพระดับประเทศ

นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้แก่ เด็กชายธนกฤต สันติดำรงพันธ์  จาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันประกวดภาพวาดระดับประเทศ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ซึ่งมีนายสันติ์  จันทรวงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการจัดการรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมแสดงความยินดี  โดยจัดขึ้นในวันที่ 3  พฤศจิกายน 2552  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)

นายสันติ์  จันทรวงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการจัดการรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดการแข่งขันการประกวดวาดภาพระดับประเทศ สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 8-12 ปี  ภายใต้หัวข้อ  “Hospitals  safe from Disaster” เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน (ASEAN Day for Disaster Management – ADDM) โดยผลงานที่ชนะเลิศ  3 อันดับแรกจะถูกส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ซึ่งผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการระดับประเทศ เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม  2552 ณ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏว่า เด็กชายธนกฤต  สันติดำรงพันธ์  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

นายสันติ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พิจารณาเห็นว่าการประกวดภาพวาดดังกล่าวสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในระดับประเทศ จึงจำเป็นที่ควรแก่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.