“อบจ.ภูเก็ต” จัดโครงการธรรมสัญจร ปลูกฝังคุณธรรมให้เยาวชน

อบจ.ภูเก็ตวันนี้ (26 พ.ย.53) นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการสอบ “โครงการธรรมสัญจรเพื่อสอบธรรมศึกษา” ประจำปี 2554 ณ อาคารเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) และโรงเรียนที่ส่งเสริมด้านศีลธรรมจัดขึ้น

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมให้เยาวชนในวัยเรียน โดยสอนให้นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในปี 2554 มีนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 4,869 คน

นายไพบูลย์ กล่าวต่อไปว่า ในการเปิดสอบโครงการธรรมสัญจร ในทางวิชาการนักเรียนจะต้องรู้เรื่องคุณธรรม แต่การสอบเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องนำการเรียนเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติด้วย ซึ่งทุกศาสนาได้สอนให้ทุกคนเป็นคนดี และในทางพุทธศาสนาก็สอนให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ขอให้การสอบในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอให้นักเรียนทุกคนจงมีสติตลอดเวลา มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.