มอ.ภูเก็ต คัดเลือกผู้ประกอบการ โรงอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา  อาจารย์เจริญ  พรหมฤทธิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการร้านอาหารและสวัสดิการ และคณะกรรมการ  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552  ผู้ประกอบการได้จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาจากรสชาติ  ปริมาณ  และคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม  โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง

Related Post

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชม กับ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชม กับ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสการเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply