มอ.ภูเก็ต คัดเลือกผู้ประกอบการ โรงอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา  อาจารย์เจริญ  พรหมฤทธิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการร้านอาหารและสวัสดิการ และคณะกรรมการ  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552  ผู้ประกอบการได้จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาจากรสชาติ  ปริมาณ  และคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม  โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง

Related Post

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร. ประพรศรี…

Leave a Reply