ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าขอบคุณประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ได้เข้าพบ คุณพีระพงค์  ผลประมูล ประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต  เพื่อพูดคุยหารือด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  และเยี่ยมชมการทำงานของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต  พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แก่ประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.