นิเทศฯ มรภ. จับมือ บ.ภูเก็ตอัลฟ่า ประกวดภาพถ่ายเมืองภูเก็ต

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทภูเก็ตอัลฟ่า  เอนจิเนียริ่ง จำกัด จัดประกวดภาพถ่าย “Phuket in Green Season” ความงามที่ซ่อนเร้นของเมืองภูเก็ต ยามหน้าฝน ทั้งนี้เพื่อต้องการเปิดมุมมอง แนวคิด และทัศนคติใหม่ๆในการถ่ายภาพ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมได้แสดงศักยภาพในแขนงอาชีพต่างๆ ประการสำคัญ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่า ส่งเสริม รักษา ความเป็นภูเก็ตในแง่มุมใหม่ๆ ผ่านภาพถ่าย สำหรับการจัดการประกวดได้จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ประกาศผลรางวัลวันที่ 12 สิงหาคม 2552 และจัดแสดงผลงานวันที่ 13 สิงหาคม 2552 มีอาจารย์ นักศึกษาให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก  ในการนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 รศ.สมชาย  สกุลทัพ รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ    ณ ตึกระวิจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.