ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดงาน เปิดประตูสู่ฝัน วันขาว-แสด

ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดงาน เปิดประตูสู่ฝัน วันขาว-แสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปิดประตูสู่ฝัน วันขาว-แสด (Open House)” ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดยมี นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 4 นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดร.ปาลีรัฐ มานะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ จัดโครงการ “เปิดประตูสู่ฝัน วันขาว-แสด (Open House)” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนในสังกัด เห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้น จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ โครงงาน และผลิตผลจากชิ้นงานของนักเรียน รวมทั้งงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง กล่าวว่า “โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกพัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองตามความถนัด และมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงผลงานจากการจัดการเรียนการสอน ให้ชุมชน ผู้ปกครองได้ชื่นชมในผลงานของนักเรียน”

Related Post

แสนสิริ 40 ปี ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ภูเก็ต เตรียมเปิดตัว “เดอะ เบส ไรส์”

แสนสิริ 40 ปี ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ภูเก็ต เตรียมเปิดตัว “เดอะ เบส ไรส์”

เดอะ เบส ไรส์ เปิดชมห้องตัวอย่างแล้ววันนี้ พร้อมรับโปรฯ 2 ต่อ คือ ส่วนลดสูงสุด 200,000* บาท และต่อที่ 2 ให้ห้องแต่งครบ ฟรีเฟอร์ฯ…

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.