ม.อ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพ การแข่งขัน “NJ Spelling Bee 2009” ระดับภาคใต้


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป และกระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ “NJ Spelling Bee 2009”รอบคัดเลือกประจำภาคใต้ ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 500 กว่าคน จากโรงเรียนในภาคใต้ 42 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน และในส่วนของคณะกรรมการตัดสินนั้นมาจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Phuket Gazette และบรรณาธิการ NJ Magazine ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 5 คนสุดท้ายและได้รับรางวัล ดังนี้
แชมป์ประจำภาคใต้ คือ
1) นางสาววริศรา ปิยานนท์พงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
2) นายณัฐพรรษ สุวรรณวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
3) นางสาวทมวรรณ เพ็งสถิตย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
4) นางสาวเยาวเรศ แซ่หลิม โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5) นายพงศธร แซ่อึ่ง โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

Related Post

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร. ประพรศรี…

2 Comments

  • · Edit

    เป็นกิจกรรมที่นักเรียนรอคอย ภาคกลางแข่งที่ไหนคะ

    Reply
    • NJ Spelling Bee 2009 รอบคัดเลือกภาคกลาง จัดการแข่งขันที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ประชาชื่น)วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เพื่มเติม http://www.247friend.net ครับ

      Reply

Leave a Reply