พิธีลงนามความร่วมมือ กิจกรรม เปิดโลกการศึกษา … พาน้องดูหนัง … ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

พิธีลงนามความร่วมมือ กิจกรรม เปิดโลกการศึกษา … พาน้องดูหนัง … ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Partnership School Project) กิจกรรม “เปิดโลกการศึกษา … พาน้องดูหนัง … ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ” โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และเครือพาราไดซ์ กรุ๊ป และโรงแรมอันดารารีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ซึ่งมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน คณะครูและนักเรียนกว่า 1,200 คน ร่วมดูภาพยนตร์เรื่อง จูราสสิค เวิลด์ ภาคภาษาอังกฤษ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดนโยบายและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบของจังหวัดภูเก็ต มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Partnership School Project โดยระยะเริ่มต้น จะเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กระดับอนุบาลในทุกโรงเรียน โดยนำร่องที่โรงเรียนในกลุ่มภักดีภูธร จำนวน 8 โรงเรียน ร่วมกับเครือโรงแรมในกลุ่มแอคคอร์ ส่งครูต่างชาติ ครูอาสาสมัคร และบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเข้าไปสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ในขณะเดียวกัน ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ทำให้ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการเรียนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้เด็กเหล่านี้มุ่งไปทางสายอาชีวะเป็นหลัก หรือออกกลางคันเพื่อหางานทำ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตได้นำ Partnership School มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและโอกาสของพื้นที่ ด้วยการสร้างต้นแบบโรงเรียนนานาชาติ ลูกคนจน และโรงเรียนเตรียมอาชีวะศึกษาขึ้นในโรงเรียนสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ (สพม.) และโรงเรียนการกุศล โดยในเบื้องต้นตั้งเป้าหมาย ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ให้เด็กภูเก็ตทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ทุกโรงเรียน และจะร่วมขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะที่ 2

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือข่ายระหว่าง เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ซึ่งได้มีการลงนามในความร่วมมือ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อคราวลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมือในการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของจังหวัดภูเก็ตทุกโรงเรียน จากทุกสังกัดฯ ที่จะได้ฝึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการดูหนัง เพื่อเป็นการฝึกทักษะการฟังและการจดจำคำศัพท์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างดียิ่ง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.