ลงนาม MOU ระหว่าง สพป.ภูเก็ต และ อาชีวะ ภูเก็ต

ลงนาม MOU ระหว่าง สพป.ภูเก็ต และ อาชีวะ ภูเก็ต

ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาต่อสายอาชีพ ระหว่าง สพป.ภูเก็ต และสถาบันการศึกษาอาชีวะ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาต่อสายอาชีพ ระหว่าง สพป.ภูเก็ต และสถาบันการศึกษาอาชีวะ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาต่อสายอาชีพ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสถาบันการศึกษาอาชีวะในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต) เป็นประธาน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อในสายอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสายอาชีพที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ ดังนั้น การส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เข้าเรียนต่อในสายอาชีพตามความถนัด และความต้องการที่แท้จริงนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคต ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต) จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบการแนะแนว เพื่อช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ความสนใจ ความถนัดของตนเอง บริบทชุมชน และตลาดแรงงาน และเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองต่อไป

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิชิตสงคราม, โรงเรียนวัดเทพนิมิตร, โรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ, โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรียนเกาะสิเหร่, โรงเรียนบ้านทุ่งคา-บุญยขจรประชาอาสา, โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”, โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15), โรงเรียนบ้านบางเทา, โรงเรียนถลางพระนางสร้าง, โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงค์) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาต่อสายอาชีพ ร่วมกับสถาบันอาชีวะในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคถลาง ทั้งนี้เพื่อหวังให้นักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าเรียนต่อสายอาชีพในสาขาที่ถนัด และตงกับบริบทความต้องการของตลาดแรงงาน โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจะมีการติดตามผลจากวิเคราะห์ และเลือกเรียนของนักเรียนสายอาชีพ เพื่อพัฒนาระบบการแนะแนว และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.