ไม้ขาวดรีม โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ไม้ขาวดรีม โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นาง ลูโบฟ ลี รองประธานบริษัท ไม้ขาวดรีม โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด นายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ นางสาวธันยพร ธิราวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของโรงแรม ไม้ขาวดรีม โฮเท็ลแอนด์รีสอร์ท เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนการศึกษาให้กับสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง 18 ปี ให้รอดพ้นจากการถูกล่วงละเมิดสิทธิในรูปแบต่างๆ รวมถึงเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส รวมจำนวนทั้งสิ้น 108 ทุน มูลค่า 247,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนต่อไป ซึ่งจะทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ไม้ขาวดรีม โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ไม้ขาวดรีม โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ไม้ขาวดรีม โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ไม้ขาวดรีม โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://events.phuketindex.com/maikhao-dream-hotels-resorts-327.html

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.