ชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ตมอบ 2.5 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดภูเก็ตเเละพังงา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2552 ของชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต โดยมอบให้แก่นักเรียนดีแต่มีฐานะค่อนข้างลำบากในพื้นจังหวัดภูเก็ต และเขาหลัก จังหวัดพังงา จำนวน 177 ทุน เป็นทุนระดับมัธยมศึกษา และอุมศึกษา รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,555,000 บาท มี ซู อาโนลฟี้ ประธานชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต น.ส.วิภา ตันมานะตระกูล รองประธานฯ และสมาชิกชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต ร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษา มีนายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้อำนวยการ/ผู้แทน รวมทั้งนักเรียน และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับมอบทุนการศึกษา ให้การต้อนรับ

รองประธานชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาของการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวว่า ด้วยชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ตได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2532) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือสตรีนานาชาติที่ติดตามสามีมาปฏิบัติหน้าที่ หรือทำงานที่จังหวัดภูเก็ต ในด้านการให้คำปรึกาช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันในภูเก็ต ซึ่งต่อมาได้พัฒนาจนสามารถมีสมาชิกมากขึ้น จึงดำริว่า ต้องการตอบแทนความมีน้ำใจของคนไทย และชาวภูเก็ต โดยจัดงานระดมทุนเพื่อช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เริ่มต้นจากการช่วยเหลือเด็กที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ต ในปี ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และต่อมาได้พัฒนาการช่วยเหลือจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงขยายโอกาสไปยังเด็กจังหวัดใกล้เคียง

“การจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาของชมรมสตรีนานาชาตินั้นมองว่า การให้โอกาสทางการศึกษาคือหนทางพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดังนั้นทุนการศึกษาของชมรมสตรีนานาชาติ จึงเป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า โดยมิต้องคืนทุนแต่อย่างใด ซึ่งนักเรียนทุนฯ ทุกคน ก็จะต้องตระหนักว่าทุนการศึกษานี้มอบให้เพื่อโอกาสทางการศึกษา ฉะนั้นต้องตั้งใจเล่าเรียน รวมทั้งต้องดำรงตนและประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ให้ดีที่สุด และเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะต้องไม่ลืมที่จะตอบแทนให้สังคม และช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสเมื่อมีกำลังความสามารถ” รองประธานชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต กล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.