Korea U.ให้ทุนป.ตรี-โท MBA-วิทย์

สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลี 2 แห่ง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ดังนี้

1. KAIST Graduate School of Finance มีความประสงค์ให้ทุนปริญญาโทหลักสูตร Finance MBA โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี รวมทั้งได้รับการยกเว้นค่าหอพักนักศึกษา และได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด
ทั้งนี้ผู้สนใจจะต้องชำระค่าสมัครเป็นเงินจำนวน 100 เหรียญสหรัฐ
หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552

สามารถโหลดใบสมัครที่ได้ http://kgsf.kaist.edu หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Email: injoo@business.kaist.ac.kr โทรศัพท์ +82-2+958+3182

2. Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) มีความประสงค์ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวม จำนวน 24 ทุน สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2553

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.unist.ac.kr  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: jbcho@unist.ac.kr  โทรศัพท์ +8252 217 1182

ที่มา : Eduzones

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.