โครงการอบรมภาษาเกาหลี สำหรับผู้สนใจด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

โครงการศึกษาส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวร่วม กับมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญมัคคุเทศก์และผู้สนใจ อบรมวัฒนธรรมและภาษาเกาหลีเบื้องต้น 32 ชั่วโมง รับจำนวน จำกัด 60 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี !!

การอบรม

โครงการศึกษาส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (จัดอบรมวัฒนธรรมภาษาเกาหลีเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการด้าน การท่องเที่ยว)
เปิดอบรมวันที่ 15- 19 กันยายน 2551 เวลา 8.30-16.30 น. (ทุกวัน จันทร์-ศุกร์) ที่บริเวณเขื่อนรัชชประภา อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท่านสามารถ  Download
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์อาชีพและผู้สนใจได้ที่

File :
Application Form for training
of Guide Registration
&General Person.pdf

สนใจติดต่อ ด่วน !! ที่อาจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

Mobile Phone :  081-8579337
Fax No.           : 034-327340
e-mail             : narin2100@yahoo.com

ที่มา : Tourism.go.th

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.