ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภูเก็ต ให้ความรู้สารสนเทศภูมิศาสตร์แก่ครูผู้สอน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2552 ที่ห้องยูงทอง โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายขัมน์  สุขา พันธ์ ผอ.ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดภูเก็ต (ผอ.ศกสค.จ. ภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยมีนางสาวสดศรี  ตันสุธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ครู อาจารย์ เข้าร่วม

นางสาวสดศรี  กล่าว ว่า ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต, พังงา, โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนในภูเก็ต เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อ ไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.