Google ร่วมมือ ราชภัฏภูเก็ต อบรมการใช้แอพฯเพื่อการศึกษา

Google ร่วมมือ ราชภัฏภูเก็ต อบรมการใช้แอพฯเพื่อการศึกษา

Google ร่วมมือ ราชภัฏภูเก็ต อบรมการใช้แอพฯเพื่อการศึกษา วันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท Google ประเทศไทย จัดอบรม “Google For Education” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ตลอดจน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรม  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ผู้จัดการโครงการ Google for Education เป็นวิทยากรอบรมการใช้เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น โปรแกรม และบริการจาก Google

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวว่า “โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google for Education นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน อาจารย์และบุคลากร ที่สนใจการใช้งานแอพพลิเคชั่นของ Googleไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีพกพาต่างๆ ได้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้รู้จักการนำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว สร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆให้มีความหลากหลาย บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ดร.พิทา จารุพูนผล กล่าว

ทางด้าน นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กล่าวถึงความน่าสนใจของ Google Apps for Education ว่า “แอพพลิเคชั่นของบริษัทเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของประเทศไทยโดยสิ้นเชิง รวมถึงจะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้ใช้งานอุปกรณ์ไอที ที่ได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้และจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องตามลำดับความสำคัญ ด้วยการใช้ Google Apps มหาวิทยาลัยจะสามารถจัดการอีเมล ปฏิทิน เอกสารออนไลน์ รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อใช้แบ่งปันกับผู้ใช้อื่นๆ ได้โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” ผู้จัดการโครงการ Google Apps for Education กล่าว

Google ร่วมมือ ราชภัฏภูเก็ต อบรมการใช้แอพฯเพื่อการศึกษา http://news.phuketindex.com/student/google-227521.html

Posted by Phuket Journal on Tuesday, October 20, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.