ทุนเยอรมันระดับปริญญาโทขึ้นไป สำหรับประเทศกำลังพัฒนา 2010/2011

ทุนการศึกษา “Postgraduate Courses with Relevance to Developing Countries 2010/2011 ” มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมบุคลากร ด้านวิชาการและบริหารจากประเทศ กำลังพัฒนาในสาขาการพาณิชย์, เศรษฐศาสตร์และการบริหาร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการ ใช้ประโยชน์จริงและเหมาะกับอาชีพในสาขาระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยมีเนื้อหาตอบสนองกับปัญหาด้านการพัฒนาที่สำคัญและถ่ายทอด “Know-how” ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจริง

กำหนดส่งเอกสาร ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ที่สถานทูตเยอรมัน

ผูั้้้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร รวมถึงเอกสารอื่นๆ ได้ที่ http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/06/Stipendienprogramme/DAAD/Thematik/Thematik__200982010__seite.html

ที่มา: http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/Startseite.html

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.