ภูเก็ตเพิ่มทางรอดปลาการ์ตูนสอนการใช้ชีวิตก่อนปล่อยสู่ทะเล

สถาบัน วิจัยฯ ชายฝั่งทะเลภูเก็ต ประสบความสำเร็จอีกขั้นฝึกการเรียนรู้ปลาการ์ตูนส้มขาวใช้ชีวิตกับดอกไม้ ทะเล เพื่อเพิ่มทางรอดก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืน นายสาวราตรี  สุขสุวรรณ์  นัก วิชาการประมงชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่า ชายเลนภูเก็ต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของปลาการ์ตูนส้มขาวและปลาการ์ตูนชนิดอื่น พบว่าในธรรมชาติปลาการ์ตูนไม่สามารถอยู่ได้ถ้าปราศจากดอกไม้ทะเล เพราะปลาการ์ตูนใช้ดอกไม้ทะเลเป็นที่หลบภัย

ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน จึงศึกษาเพิ่มเติมจากปลาการ์ตูนที่เพาะขยายพันธุ์ได้ เพื่อเพิ่มทางรอดก่อนปล่อยคืนสู่ทะเล โดยก่อนปล่อยเจ้าหน้าที่จะใช้วิธิการให้ปลาเรียนรู้การอยู่และการว่ายน้ำ เข้าหาดอกไม้ทะเล ด้วยการทดลองเลือกเลี้ยงตามอายุของปลาประมาณ 1 เดือน พบว่าปลาอายุ 15 วัน สามารถว่ายเข้าหาดอกไม้ทะเลได้เร็วที่สุด ส่วนปลาอายุ 60 วัน เข้าหาช้าที่สุด บางตัวต้องใช้เวลานานถึง 7 วัน ดังนั้น การเข้าไปอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลช้า อาจทำให้ปลาการ์ตูนตายได้ เนื่องจากอดอาหารหรือกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่น เนื่องจากไม่มีที่หลบภัย ล่าสุดกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯ ปล่อยลูกปลาการ์ตูนส้มขาวที่เพาะเลี้ยงไว้ลงทะเล โดยปลาสามารถว่ายน้ำเข้าหาดอกไม้ทะเลได้ทันที นับว่าการรอดชีวิตของปลาการ์ตูนมีสูง สามารถลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เป็นการฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้กับแนวปะการังและท้องทะเลอย่างยั่งยืน”เมื่อ ก่อนนี้ได้เพาะฟักปลาการ์ตูนในถังโดยไม่มีดอกไม้ทะเล ทำให้ปลาการ์ตูนไม่รู้จักวิธีการอยู่ร่วมกับดอกไม้เมื่อนำไปปล่อย

ปรากฏว่า อัตราการรอดชีวิตของปลามีน้อย เพราะไม่สามารถปรับตัวเข้าอยู่กับดอกไม้ทะเลในธรรมชาติได้ จึงศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือปลาการ์ตูนจนสำเร็จ”น.ส.ราตรี กล่าวว่า ปลาการ์ตูนส้มขาวพบในเขตร้อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงบริเวณตะวันตก เฉียงเหนือของออสเตรเลีย และตอนใต้ของญี่ปุ่น ส่วนไทยพบได้บ่อยในทะเลอันดามันและที่เกาะโลซินอ่าวไทย ลักษณะภายนอกลำตัวสีส้มเข้มมีแถบสีขาว 3 แถบพาดบริเวณส่วนหัว ลำตัว และบริเวณหาง ขอบของแถบสีขาวเป็นเส้นสีดำ ขอบนอกของครีบเป็นสีขาวและขอบในเป็นสีดำ อาศัยที่ระดับความลึก 1–15 เมตร ขนาดตัวโตที่สุดประมาณ 11 เซนติเมตร อยู่กับดอกไม้ทะเลได้ 3 ชนิด ได้แก่ Heteractis magnifica, Stichodactyla gigantea, และ Stichodactyla mertensii และมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ 6–8 ตัว ในดอกไม้ทะเลกอเดียวกัน และสามารถมีอายุยืนนาน 6–10 ปี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.