ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เปิดรับสมัคร นักเรียนพิการขอรับทุนการศึกษา

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เปิดรับสมัคร นักเรียนพิการขอรับทุนการศึกษา

มูลนิธิน่านฟ้าไทย

มูลนิธิน่านฟ้าไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต) เปิดรับสมัคร…นักเรียนพิการผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2559

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

คุณสมบัติ เป็นผู้พิการอยู่ในกลุ่มพิการ 5 ประเภท

  • พิการทางการมองเห็น
  • พิการทางการได้ยิน
  • พิการทางร่างกายหรือสุขภาพ
  • พิการทางสติปัญญา
  • ออทิสติก

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
  • มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  • มีบัตรประจำตัวคนพิการ/เอกสารรับรองความพิการ

สนใจ…สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต โทร.076-319-062

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.