ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน

ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน

เมื่อเช้าวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาปี 2560 ให้กับบุตร-ธิดาของพนักงานในเครือดีวาน่า กรุ๊ป ที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขทั้งหมด 21 คน
และได้รับเกียรติจากคุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดีวาน่า กรุ๊ป เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน

ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน

ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.