ดีวาน่า กรุ๊ป มอบทุนการศึกษาแกบุตร – ธิดา พนักงาน

ดีวาน่า กรุ๊ป มอบทุนการศึกษาแกบุตร – ธิดา พนักงาน

DSC_6652 DSC_6640

โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา และบริษัท ดีวาน่า กรุ๊ป นำโดยคุณจริยาวดี สุวรรณดิษฐกุล (ภาพล่างลำดับที่ 3 จากด้านซ้าย) ประธานกรรมการ มอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา พนักงานของโรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา และกลุ่มโรงแรมในเครือดีวาน่ากรุ๊ป เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ของครอบครัวพนักงานที่มีรายได้น้อย รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้บุตร – ธิดา ของพนักงานที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติที่ดี ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา เพื่อระดับการศึกษาทที่สูงขึ้นในอนาคต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.