ชมรมฮกจิว เปิดสอนภาษาจีน 30 ชั่วโมง 1,000 บาท

ชมรมฮกจิว เปิดสอนภาษาจีน 30 ชั่วโมง 1,000 บาท

China Flag

ชมรมฮกจิวจะเปิดสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 4 หลักสูตรต่อเนื่อง จำนวน30 ชั่วโมง ทุกระดับ  ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2558  – 22 พฤศจิกายน 2558 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-11.00 น. จำนวน15 ครั้ง (เว้นวันกินเจ 18 ตุลาคม) ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท สำหรับผู้สมัครใหม่ ต้องมีพื้นความรู้พอที่สามารถเรียนร่วมกับผู้เรียนเก่าได้  ติดต่อได้ที่ศาลเจ้ามาจ้อโป๋ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 6 สิงหาคม 2558 โทร.098-0164034

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.