มูลนิธิบิ๊กซีไทย มอบทุนการศึกษากว่า 3 แสน 4 หมื่นบาท

มูลนิธิบิ๊กซีไทย มอบทุนการศึกษากว่า 3 แสน 4 หมื่นบาท

มูลนิธิบิ๊กซีไทย มอบทุนการศึกษากว่า 3 แสน 4 หมื่นบาท

มูลนิธิบิ๊กซีไทย มอบทุนการศึกษากว่า 3 แสน 4 หมื่นบาท ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต

ในนามมูลนิธิบิ๊กซีไทย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน เด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมมอบทุนต่อเนื่องแก่นักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการประกอบพิธีมอบทุนขึ้น ที่บริเวณลานบริการลูกค้าชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต 1 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี /มีคณะกรรมการมูลนิธิบิ๊กซีไทย /คณะผู้บริหารของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 4 สาขา ตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่ และคณะครูอาจารย์ พ่อ-แม่ ผู้ปกครองของเยาวชนเด็กนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นสักขีพยาน

สำหรับการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณะกุศล และเป็นภารกิจต่อเนื่องที่ทางมูลนิธิบิ๊กซีไทยได้จัดทำขึ้น เพื่อต้องการช่วยเหลือ คืนกำไรให้กับสังคมไทยสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับประเทศชาติ ด้วยแนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กเยาวชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนา สร้างอนาคตให้กับประเทศชาติ โดยการมอบทุนมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเปิดโอกาสสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมทางการศึกษา

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ให้เยาวชนเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะครอบครัวยากจน ได้มีทุนชีวิตสำหรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กเยาวชนที่มีความประพฤติดี และตั้งใจเรียน ให้ได้เกิดแรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะใฝ่หาวิชาความรู้ เพื่อจะได้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี มอบแก่นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รวม 114 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3 แสน 4 หมื่น 2 พันบาท

ทั้งนี้ สำหรับมูลนิธิบิ๊กซีไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยในด้านการศึกษา มุ่งเน้นให้สังคมไทยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ตามปณิธานที่ว่า “มูลนิธิบิ๊กซี สร้างฝัน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้สังคมไทย สืบไป”

Related Post

ผู้ว่าฯภูเก็ต พร้อมนักวิ่ง 4000 คน ร่วมงานวิ่ง “วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 15”

ผู้ว่าฯภูเก็ต พร้อมนักวิ่ง 4000 คน ร่วมงานวิ่ง “วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 15”

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมมือกับทางโรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.