มูลนิธิบิ๊กซีไทย มอบทุนการศึกษากว่า 3 แสน 4 หมื่นบาท

มูลนิธิบิ๊กซีไทย มอบทุนการศึกษากว่า 3 แสน 4 หมื่นบาท

มูลนิธิบิ๊กซีไทย มอบทุนการศึกษากว่า 3 แสน 4 หมื่นบาท

มูลนิธิบิ๊กซีไทย มอบทุนการศึกษากว่า 3 แสน 4 หมื่นบาท ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต

ในนามมูลนิธิบิ๊กซีไทย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน เด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมมอบทุนต่อเนื่องแก่นักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการประกอบพิธีมอบทุนขึ้น ที่บริเวณลานบริการลูกค้าชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต 1 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี /มีคณะกรรมการมูลนิธิบิ๊กซีไทย /คณะผู้บริหารของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 4 สาขา ตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่ และคณะครูอาจารย์ พ่อ-แม่ ผู้ปกครองของเยาวชนเด็กนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นสักขีพยาน

สำหรับการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณะกุศล และเป็นภารกิจต่อเนื่องที่ทางมูลนิธิบิ๊กซีไทยได้จัดทำขึ้น เพื่อต้องการช่วยเหลือ คืนกำไรให้กับสังคมไทยสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับประเทศชาติ ด้วยแนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กเยาวชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนา สร้างอนาคตให้กับประเทศชาติ โดยการมอบทุนมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเปิดโอกาสสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมทางการศึกษา

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ให้เยาวชนเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะครอบครัวยากจน ได้มีทุนชีวิตสำหรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กเยาวชนที่มีความประพฤติดี และตั้งใจเรียน ให้ได้เกิดแรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะใฝ่หาวิชาความรู้ เพื่อจะได้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี มอบแก่นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รวม 114 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3 แสน 4 หมื่น 2 พันบาท

ทั้งนี้ สำหรับมูลนิธิบิ๊กซีไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยในด้านการศึกษา มุ่งเน้นให้สังคมไทยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ตามปณิธานที่ว่า “มูลนิธิบิ๊กซี สร้างฝัน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้สังคมไทย สืบไป”

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.