วิทยาลัยพยาบาลนครศรีฯดูงาน รพ.กรุงเทพภูเก็ต

นายเชาวลิต เหล่าประเสริฐศิริ  นำคณะเจ้าหน้าที่รพ.กรุงเทพภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบการบริหารงานพยาบาล การบริหารงานคุณภาพ การให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย JCI (Joint Commission International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Related Post

สมเด็จพระราชินีแห่งจอร์แดนเสด็จฯ เยือนโรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง จังหวัดพังงา

สมเด็จพระราชินีแห่งจอร์แดนเสด็จฯ เยือนโรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง จังหวัดพังงา

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระราชินีนัวร์ แห่งจอร์แดน ทรงเสด็จฯ เยือนโรงเรียนเยาววิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาส ตั้งอยู่ ณ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

Leave a Reply