วิทยาลัยพยาบาลนครศรีฯดูงาน รพ.กรุงเทพภูเก็ต

นายเชาวลิต เหล่าประเสริฐศิริ  นำคณะเจ้าหน้าที่รพ.กรุงเทพภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบการบริหารงานพยาบาล การบริหารงานคุณภาพ การให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย JCI (Joint Commission International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Related Post

นศ.อาชีวศึกษาภูเก็ตรับรางวัล “เด็กกตัญูญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

นศ.อาชีวศึกษาภูเก็ตรับรางวัล “เด็กกตัญูญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส

Leave a Reply