วิทยาลัยพยาบาลนครศรีฯดูงาน รพ.กรุงเทพภูเก็ต

นายเชาวลิต เหล่าประเสริฐศิริ  นำคณะเจ้าหน้าที่รพ.กรุงเทพภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบการบริหารงานพยาบาล การบริหารงานคุณภาพ การให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย JCI (Joint Commission International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Related Post

อมารี ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมการศึกษากับกิจกรรม “ก้าวแรกเพื่อน้อง”

อมารี ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมการศึกษากับกิจกรรม “ก้าวแรกเพื่อน้อง”

อมารี ภูเก็ต มีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและสถานศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน

Leave a Reply