ราชภัฏภูเก็ต MOU ม.ปีนัง รุกการจัดการศึกษายุค AEC

ราชภัฏภูเก็ต MOU ม.ปีนัง รุกการจัดการศึกษายุค AEC

ราชภัฏภูเก็ต MOU ม.ปีนัง รุกการจัดการศึกษายุค AEC

วันที่ 28 กันยายน 2558 ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Dr.Chiang Geok Lian CEO of SENTRAL Colleage Penang, Malaysia ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา จาก 2 สถาบันการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ  ห้องประชุม SENTRAL Colleage Penang

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เผยว่า “ในปีนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะรวมเป็นหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของภาษา และวัฒนธรรม เป็นภารกิจสำคัญที่สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรและแสวงหาความร่วมมือจากประเทศในสมาชิก AEC เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางวิสัยทัศน์ในการบริหารงานการศึกษา และเปิดโลกทัศน์ แก่คณาจารย์ และนักศึกษา ดังนั้น การลงนาม MOU ร่วมกับ SENTRAL Colleage Penang ซึ่งเป็นวิทยาลัยชั้นนำของเมืองปีนัง บ้านพี่เมืองน้องที่มีความคล้ายคลึงกันทางด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมกับ จ.ภูเก็ต มั่นใจได้ว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องการันตีว่า ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานสากล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ AEC”

ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Dr.Chiang Geok Lian CEO of SENTRAL Colleage Penang,...

Posted by PhuketJournal.com on Tuesday, October 6, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.