ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตคนใหม่มุ่งพัฒนาหลักสูตร รองรับการเข้าสุ่ AEC

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตคนใหม่มุ่งพัฒนาหลักสูตร รองรับการเข้าสุ่ AEC

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตคนใหม่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (16 ธ.ค. 57) ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับนายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คนใหม่ โดยมีนายเรวัต อารีรอบ อดีต สส. ภูเก็ต นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา ภูเก็ต พังงา กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนร่วมแสดงความยินดี

นายเสถียร กล่าวว่า ตนเองอดีตเคยเป็นอาจารย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต จึงเข้าใจปัญหาและพร้อมจะพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยตัวนักเรียนเองต้องมีความรู้คู่คุณธรรม ขณะที่อาจารย์ต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ตามนอกจากครูอาจารย์แล้ว ทางโรงเรียนจะดึงผู้ปกครอง ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้ามาเป็นเครือข่าย สนับสนุน พัฒนาโรงเรียนให้เจริญ และมีมาตรฐานการสอนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.