รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ บรรยายแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนกาละพัฒน์

รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ บรรยายแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนกาละพัฒน์

รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์
รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา มาจัดบรรยายในหัวข้อ “เรียนแบบนี้ดีอย่างไร (แบบโรงเรียนกาละพัฒน์) เส้นทางการศึกษาต่อเป็นอย่างไร” ซึ่ง รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ได้บรรยายกระตุ้นให้เราคิดว่า ถ้าเรามุ่งให้ลูกเรียนตั้งแต่อนุบาลดีจริงหรือ? เด็กมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวจริงหรือไม่? สร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ สอนโดยลงมือทำจริง ดีอย่างไร? เรียนจบจากกาละพัฒน์เรียนต่อที่อื่นได้หรือไม่?

นอกจากนี้ทาง รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ยังได้บรรยายถึงแนวทางการศึกษาที่ดีต้องมีดังต่อไปนี้

  • สอนให้เด็กรู้จักตัวเอง
  • สอนให้เด็กพร้อมเรียนรู้
  • สอนให้เด็กลงมือทำ
  • สอนให้เด็กตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบ
  • โรงเรียนกระตุ้นให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้
  • working with others เด็กสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ รวมถึงธรรมชาติ
  • self management จัดการตัวเองให้เป็น
  • หัวใจสำคัญของการเรียนคือ สอนกระบวนการ วิธีการเรียนรู้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.