ม.อ.ภูเก็ต จัดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคเอเชีย ACM-ICPC 2009

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคเอเชีย ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษ โดยมีนายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการแข่งขัน ACM-ICPC เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง และมีผู้ร่วมการแข่งขันมากที่สุด ซึ่งจัดการแข่งขันทุกปีและต่อเนื่องมากว่า 20 ปี โดย จัดการแข่งขันทั้งในระดับชาติ ระดับทวีป และระดับโลก สำหรับปีนี้ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับ ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทย โดยผู้เข้าแข่งขันมาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน และผู้เข้าแข่งขันจำนวน 60 ทีม จาก 30 สถาบัน

ทีมที่ชนะเลิศ คือ ทีม “Team” จาก Shanghai Jiaotong University,ประเทศจีน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ ทีม “NUSSOC2” จาก National University of Singapore,ประเทศสิงคโปร์ รองชนะเลิศอันดับสอง คือ ทีม “HCMUS-Passion” จาก Ho Chi Minh City University of Science,ประเทศเวียดนาม โดยผู้ที่ชนะเลิศในระดับภูมิภาค จะได้เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายในระดับโลก (ACM-ICPC World final) ในปี 2010 ที่จะจัดขึ้นที่เมือง Harbin ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.