มอ.ภูเก็ต เชิญร่วมงาน ACM-ICPC ระดับเอเชีย

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA ได้จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชีย ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2552 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการและบริการกลาง อาคาร 6 โดยมีพิธีเปิด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องหลวงอนุภาษ อาคาร 3 และขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.