ก.ศธ.จัดโครงการ ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ มุ่งหวังให้นักเรียนชั้น ม.4-6 ทุกพื้นที่ เรียนรู้ได้ทัดเทียมกัน

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในระหว่างการเป็นประธานพิธีเป็นประธาน พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร”หนึ่งน้ำใจ คืนให้แผ่นดิน”แก่นักเรียนผู้สละสิทธ์รับเงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และมอบนโยบายด้านการศึกษาที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต ตอนหนึ่งว่านโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปี ไม่ใช่เพียงแจกฟรีทุกอย่างแต่ต้องมีคุณภาพด้วยคือการเรียนต้องมีคุณภาพนอก จากนี้ยังกล่าวถึงนโยบายที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังจัดขึ้นคือโครงการติว เตอร์แชนแนล”ติวเข้ม เติมเต็มความรู้” มุ่งหวังให้เป็นนโยบายติวฟรีให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-ปีที่6 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 หรือ NBT

ทั้งนี้โครงการติวเตอร์แชนแนลมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการยกระดับคุณภาพการ เรียนการสอนให้กับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนชนบทอยู่ห่างไกลศูนย์การเรียน รู้  ให้โอกาสนักเรียนทุกคนและแสวงหาการมีส่วนร่วมกับติว เตอร์รวมไปถึงจากอาจารย์โรงเรียนชื่อดังกว่า 10 โรงเรียนทั่วประเทศร่วมกันติว และโครงการนี้เริ่มเปิดตัวไปเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายนนี้และนักเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเรียนติวฟรีนี้ได้จาก เว็ปไซด์กระทรวงศึกษาธิการ www.etvthai.tv ซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ หรือEducational TV Station ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษารับ ผิดชอบหรืออาจใช้การดาวน์โหลดจากห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ในขณะที่ทางโรงเรียน ผู้ปกครองมีข้อคิดหรือข้อเสนอแนะสามารถแนะนำผ่านกันได้ทางเว็ปไซด์นี้หรือ ทางบล็อกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ http://www.aoodda.com/blog

พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงนโยบายนมโรงเรียนฟรี ที่ในภาคการศึกษาหน้ากระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายใหม่ในการให้นมฟรีนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจะให้โรงเรียนเร่งรัดในการตรวจสอบคุณภาพนมก่อนแจกจ่ายให้กับนักเรียน ส่วนในเรื่องของนโยบายอาหารกลางวันฟรี ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเดียวกันและจะเพิ่มค่าหัวจากคนละ 10 บาท เป็นหัวละ13บาท และทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมงบประมาณเอาไว้แล้ว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.