ศูนย์บ้านจีน มอบทุนเรียนภาษาจีน เทอมมีนาคม 2553

“ศูนย์บ้านจีน” มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป หันมาศึกษาภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น และทางศูนย์ฯเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่กำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก จึงได้ดำเนินการจัดสอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะของทุน

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเรียนภาษาจีน แบบให้เปล่า จำนวน 4 ทุน โดยจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน

ลักษณะการมอบทุนแบ่งออกเป็น 4 ทุน ดังนี้

1.  ทุนมหาวิทยาลัย Capital Normal University (เมืองปักกิ่ง) จำนวน 1 ทุน

จัดสอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทยตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 4½ เดือน มี.ค.- ก.ค. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Capital Normal University
– อายุ 20 – 23 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

2.  ทุนมหาวิทยาลัย Dalian University of Technology (เมืองต้าเหลียน) จำนวน 1 ทุน

จัด สอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทยตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 4½ เดือน มี.ค.- ก.ค. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Dalian University of Technology
– อายุ 20 – 23 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

3. ทุนมหาวิทยาลัย Southwestern University of Finance and Economics (เมืองเฉิงตู) จำนวน 1 ทุน

จัดสอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทยตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 เดือน (มี.ค.- พ.ค. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Southwestern University of Finance and Economics
– อายุ 18 – 21 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

4. ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัย Harbin Institute of Technology (เมืองฮาร์บิน) จำนวน 1 ทุน

จัด สอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทย ตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 4 เดือน มี.ค.-มิ.ย. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Harbin Institute of Technology
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

  • รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • ใบสมัครขอรับทุน
  • (Transcript) และ สำเนาบัตรนักศึกษา กรณีที่กำลังศึกษาอยู่
  • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่จบการศึกษาแล้ว)
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ผู้สมัครเพื่อขอรับทุน สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ “ศูนย์บ้านจีน”

2. Download ใบสมัครได้ที่   http://www.banjean.com/uni_doc/20090717012721.doc
พร้อม ส่งหลักฐาน ทางไปรษณีย์ มายัง

– บริษัท ศูนย์ภาษาบ้านจีน จำกัด อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207 ถ.สุขุมวิท ซอย 2
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

– ส่งค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชื่อบัญชี
บริษัท ศูนย์ภาษาบ้านจีน จำกัด หมายเลขบัญชี 216-2-09700-0

– หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ทางศูนย์จะแจ้ง วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552    ทางเว็บไซต์ www.banjean.com

**ผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
“ศูนย์บ้านจีน” อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207 ถ.สุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 02-251-2884 มือถือ 084-682-8732, 085-002-1266 แฟกซ์: 02-251-2885
E-mail: banjean_group@hotmail.com, banjean_flight@hotmail.com

ข้อมูลจาก: banjean.com

ขอบคุณภาพประกอบจาก nationalgeographic.com

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.