ดิ เอมเมอรัลด์ คัพ ที่สนามหญ้าเทียม TX Park สามกอง

ดิ เอมเมอรัลด์ คัพ ที่สนามหญ้าเทียม TX Park สามกอง

ดิ เอมเมอรัลด์ ฯ กรุ๊ป นำโดย คุณสาวิตร เกตุโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริษัท ดิ เอมเมอรัลด์ ฯ กรุ๊ป กับบริษัท ฯ ผู้รับเหมาในเครือ ภายใต้ชื่อ “Emerald Cup” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สนามหญ้าเทียม TX Park สามกอง ซึ่งทางคุณสาวิตรได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกายและสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในและระหว่างองค์กรอีกด้วย
04The Emerald Development Group 03The Emerald Development Group 02The Emerald Development Group 01The Emerald Development Group

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.