งานวิ่งซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์นานาชาติ ภูเก็ต พรีเซ็นเต็ด บาย ธัญญปุระ

งานวิ่งซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์นานาชาติ ภูเก็ต พรีเซ็นเต็ด บาย ธัญญปุระ

เนื่องด้วยธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา (Thanyapura Health & Sports Resort) และซูเปอร์สปอร์ตร่วมมือกันจัดงานวิ่ง “ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์นานาชาติ ภูเก็ต พรีเซ็นเต็ด บาย ธัญญปุระ” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 โดยใช้เส้นทางที่ร่มรื่นรอบๆธัญญปุระ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต เส้นทางที่จะนำนักวิ่งทุกท่านผ่านธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นระหว่างทาง ปีนี้นักวิ่งทุกท่านสามารถเลือกระยะทางแข่งขันได้ถึง 4 ระยะ คือ 10 ไมล์ (16 กม) 5 ไมล์ (8 กม) 3 ไมล์ (4.8 กม) และ 500 เมตร (สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-12 ปี) โดยคาดหวังว่าจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันถึง 4,000 ท่าน

ระยะทางวิ่ง 10 ไมล์แบ่งออกเป็นประเภทชาย และประเภทหญิง โดยแบ่งออกไป 5 รุ่นอายุ คือ 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ผู้ชนะ 3 อันดับแรกรุ่นทั่วไปชายและหญิงจะได้รับเงินรางวัล เหรียญ และถ้วยรางวัลเป็นของที่ระลึกและผู้ชนะ 3 อันดับแรกในการแข่งขันระยะทาง 10 ไมล์และ 5 ไมล์ในแต่ละรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัลเป็นของที่ระลึก นอกเหนือจากผู้ชนะแล้วนักวิ่งทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย

นอกจากการแข่งขันวิ่งแล้ว ปีนี้เรายังมีกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย เช่น คอนเสิร์ตโมเดิร์นด๊อก (Modern Dog Band), เครื่องเล่นเป่าลมสำหรับเด็กๆ ในวันที่ 24 มีนาคม, และการออกบู๊ทจำหน่ายสินค้ากีฬานิวบาลานซ์ตั้งแต่วันที่ 23-25 มีนาคม 2561

กำหนดการ
วันที่ เวลา กิจกรรม

23 มีนาคม
13:00-19:00 น. รับอุปกรณ์การแข่งขันและงานแสดงสินค้า

24 มีนาคม
10:00-16:00 น. รับอุปกรณ์การแข่งขันและงานแสดงสินค้า
15:30 น. เริ่มให้บริการต่างๆ ในบริเวณงาน
16:30 น. กิจกรรมยืดกล้ามเนื้อ
16:50 น. ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน
17:00 น. ปล่อยตัวประเภท วิ่งยุวชน 500 เมตร
17:15 น. ปล่อยตัวประเภท 3 ไมล์
18:00 น. นักวิ่งคนแรกประเภท 3 ไมล์เข้าเส้นชัย
18:35 น. จับรางวัลผู้โชคดี
19:00-21:00 น. กิจกรรมคอนเสิร์ต

25 มีนาคม
4:00 น. เริ่มให้บริการต่างๆ ในบริเวณงาน
5:30 น. กิจกรรมยืดกล้ามเนื้อ
5:50 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
6:00 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขัน ประเภท 10 ไมล์
6:15 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขัน ประเภท 5 ไมล์
6:50 น. นักวิ่งคนแรกประเภท 10 ไมล์เข้าเส้นชัย
7:00 น. นักวิ่งคนแรกประเภท 5 ไมล์เข้าเส้นชัย
8:00 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันและจับรางวัลผู้โชคดี
9:00 น. ปิดการจัดการแข่งขัน

งานวิ่งซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์นานาชาติ ภูเก็ต พรีเซ็นเต็ด บาย ธัญญปุระ

งานวิ่งซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์นานาชาติ ภูเก็ต พรีเซ็นเต็ด บาย ธัญญปุระ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.