ภูเก็ตขอเชิญร่วมการแข่งขันมินิมาราธอนถลางชนะศึก ประจำปี 2553

(18/2/2010) นายวีระ  เครือพานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี แจ้งว่าตามที่จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จัดการแข่งขันกีฬาบนเส้นทางประวัติศาสตร์ในงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2553 ในวันที่ 14 มีนาคม 2553 เวลา 06.00 น. ณ อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก (โคกชนะพม่า) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกระตุ้นให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอนประเภทต่างๆ ได้ที่ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี โทร 076-274573 ต่อ 29 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการและที่สนามการแข่งขันในวันที่ 14 มีนาคม 2553 เวลา 04.30 – 05.30 น.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.