เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565

เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 โดย นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะครู อาจารย์ นักกีฬา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านการกีฬาของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 13 ชนิดกีฬา โดยแบ่งช่วงระยะเวลาจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 13 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล ว่ายน้ำ บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3×3 แบดมินตัน เปตอง เทนนิส เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด และกรีฑา มีจำนวนโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 30 โรงเรียน จำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุม และคณะครูเข้าร่วมตลอดการแข่งขัน รวมจำนวนกว่า 3,000 คน

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอำนวยความสะดวกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เทศบาลนครภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรวิชิต สำนักงานเขตพื้นการศึกษาการประถมศึกษาฎเก็ต สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ชมรมผู้ตัดสินกรีฑาจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.