ทต.ศรีสุนทร จัด เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 3

ทต.ศรีสุนทร จัด เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 3

ทต.ศรีสุนทร จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อวงลีลา เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 3
ทต.ศรีสุนทร จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อวงลีลา เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ทีสนามตะกร้อขุมน้ำบางมะรวน นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดการแข่งขันเซปักตระกร้อและตะกร้อวงลีลา เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 3 มี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล คณะกรรมการจัดการแข่งตลอดจนนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัด การแข่งขันเซปักตระกร้อและตะกร้อวงลีลา เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 3 นั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2558 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เซปักตะกร้อประเภทอายุรวม 120 ปี ขึ้นไป มีทีมส่งเข้าร่วมทำการแข่งขัน 24 ทีม เซปักตะกร้อประเภทประชาชนทั่วไปจังหวัดภูเก็ตมีทีมส่งเข้าร่วมทำการแข่งขัน 21 ทีม และตะกร้อวงลีลาประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมส่งเข้าร่วมทำการแข่งขัน 8 ทีม

นายวรวุฒิ กล่าวอีกว่า สำหรับการวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ด้วยการเล่นกีฬา อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความสามารถด้านกีฬา รู้จักเคารพกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมไปถึงการประสานความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีต่อกัน ระหว่างเยาวชน ประชาชนทั่วไปและเป็นการอนุรักษ์กีฬาตะกร้อวงลีลาให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป

ในส่วนของการแข่งขันประเภทเซปักตะกร้อประเภทอายุรวม 120 ปี ขึ้นไป ชนะเลิศได้แก่ทีม น้องแนน B รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม สิทธิผล A รองชนะเลิสอันดับ 2 ได้แก่ทีมทุ่งจีน C เซปักตะกร้อประเภทประชาชนทั่วไปจังหวัดภูเก็ต ชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านดอน A รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมน้องแนนA รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม พนาสนธ์ B และประเภทตะกร้อวงลีลาประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศได้แก่ทีมฉันเชียร์ตน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศรีภูวนาศ และชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ทีมจังหวัดตรัง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.