ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ จัดแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 58

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ จัดแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 58

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 08.30น. ที่สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ประจำปี 2558 โดย นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขัน ซึ่งมี นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสุพร ตันสุธัญลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) เข้าร่วม

สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการวางแผน และทำงานกันเป็นทีม ซึ่งการแข่งขันกีฬาสี ประกอบด้วย กลุ่มสี 4 สี คือ สีขาว สีแสด สีเหลือง และสีชมพู โดยมีประเภทของการแข่งขัน ได้แก่ เซปัคตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล และ กรีฑา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.