อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Running วิ่งลัดทุ่ง มุ่งชมประวัติศาสตร์

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Running วิ่งลัดทุ่ง มุ่งชมประวัติศาสตร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 05.45 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน Running วิ่งลัดทุ่ง มุ่งชมประวัติศาสตร์ ณ ทุ่งถลางชนะศึก ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 1,000 คน

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 คน โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนที่สนใจในการออกกำลังกายเป็นอย่างดีในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งสมัครเต็มภายในเวลา 30 นาที ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นที่ ได้มีสถานที่ในการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการมาโดยตลอด

สำหรับการจัดแข่งขันครั้งนี้ ได้ดำเนินการขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาด้านกีฬา ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม รวมถึงเป็นอีกหนึ่งเวทีแข่งขันที่ทำให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย”

การจัดแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน ในครั้งนี้ แบ่งเป็นประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร จำนวน 15 รุ่นอายุ (ชาย/หญิง) ประเภทฟันรัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร จำนวน 11 รุ่นอายุ (ชาย/หญิง) เงินรางวัล OVER ALL สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 1-3 ของแต่ละประเภท (ชาย/หญิง) รวมจำนวน 12 รางวัล ได้แก่ ประเภทมินิมาราธอน อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล อันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 2 รางวัล อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ประเภทฟันรัน อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 2 รางวัล อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 2 รางวัล และอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.