เทศบาลตำบลวิชิต จัด การแข่งขันเดิน-วิ่งวิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 10

เทศบาลตำบลวิชิต จัด การแข่งขันเดิน-วิ่งวิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 10

เทศบาลตำบลวิชิต จัด การแข่งขันเดิน-วิ่งวิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 10

เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559  ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต  นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “เดิน-วิ่งวิชิตมินิมาราธอน” ครั้งที่10   โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต นักเรียนนักศึกษา เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

การแข่งขันเดิน-วิ่งวิชิตมินิมาราธอน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด   การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น โรงพยาบาลสิริโรจน์ สถานตำรวจภูธรวิชิต สถานประกอบการตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล  รวมถึงนักกีฬาทุกท่าน

การแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทฟันรันระยะทาง 4.5 กิโลเมตร  และปะเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร   สำหรับรางวัล เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 400 คนแรก ประเภทฟันรัน และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 350 คนแรก ในประเภทมินิมาราธอน  เหรียญรางวัลสำหรับนักเรียนในเขตตำบลวิชิต 60 คนแรก  เหรียญรางวัลสำหรับประเภทครอบครัว 90 เหรียญ  ถ้วยเกียรติยศประเภทชาย 1-10 ทุกรุ่น  ประเภทหญิงลำดับที่ 1-5 ทุกรุ่น  ประเภทครอบครัวลำดับที่ 1-5 (พ่อแม่ลูก)  และรางวัล Over all ลำดับที่ 1-5 ทั้งฟันรันและมินิมาราธอน

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลวิชิตต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ เทศบาลตำบลวิชิตได้เล็งเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายที่สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติซึ่งได้ดำเนินการจัดมาเป็น 10 ปีอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ของปีสากล  และวันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าของพี่น้องเชื้อสายจีน ซึ่งจะเริ่มปีใหม่หรือตรุษจีน ต่อเนื่องถึงวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ขออำนวยพรให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขภาพพลามัยแข็งแรงได้ประสบแต่ความสุขและความเป็นสิริมงคลตลอดไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.