อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 06.00 น. ที่สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา การแข่งขัน “วิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 2016” โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นางนวลจันทร์ สามารถ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนนักกีฬา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การแข่งขัน “วิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 2016” ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และชมรมวิ่งไข่มุกอันดามัน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ใช้กีฬาพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข รวมถึงเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนคติระหว่างกัน ยกระดับคุณภาพและพัฒาศักยภาพนักกีฬาในจังหวัดภูเก็ตสู่การแข่งขันระดับประเทศ

สำหรับการแข่งขัน “วิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 2016”  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ชายและหญิง และฟันรัน 3.5 กิโลเมตร ชายและหญิง ซึ่งผู้แข่งขันประเภทมินิมาราธอน (ชาย) และประเภทฟันรัน ของทุกรุ่นอายุ อันดับที่ 1-10 และ (หญิง) อันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัล ส่วนผู้เข้าเส้นชัย 300 ท่านแรก ในประเภทมินิมาราธอน และในประเภทฟันรัน จะได้รับเหรียญรางวัล อีกทั้งผู้ที่ลงทะเบียน 500 ท่านแรก จะได้รับเสื้อที่ระลึก พร้อมลุ้นรับของรางวัล โดยการสนับสนุนจากคณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวhttp://news.phuketindex.com/sport/running-2-228549.html

Posted by Phuket Journal on Monday, January 18, 2016

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.