วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 11

วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 11

Mai Khao Turtle

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนการกุศลและวิ่งเพื่อสุขภาพ ระดมทุน สนับสนุนมูลนิธิการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมมือกับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนการกุศล “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั ้งที่ 11” ณ พรุเจ๊ะสัน หมู่บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 04.30 – 07.30 น.

กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัยและถือเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวโดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การแข่งขันในปี 2558 ได้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ มินิมาราธอน 10.5 กม. และวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม. โดยจุดปล่อยตัวและเส้นชัย ณ บริเวณลานจอดรถของทางโรงแรมเจดับบลิว แมริออท แอนด์ สปา เส้นทางการวิ่งในปี นี้ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสวยงามทางธรรมชาติของ ตำบลไม้ขาวมากยิ่งขึ้น ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ส าหรับผู้เข้าเส้นชัยล าดับที่ 1 –5 การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพในประเภทชายและหญิงทุกรุ่น และเงินรางวัลส าหรับรุ่นทั่วไป ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียน 700 ท่านแรกจะได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน และเหรียญรางวัลสำหรับนักวิ่ง 700 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย ภายในงานยังมีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับโรงแรมหรือชมรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด นักวิ่งที่อายุน้อยและมากที่สุด พร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน

การแข่งขันมินิมาราธอนการกุศลรายการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือดูแลรักษาฟื้นฟูสัตว์ทะเล อาทิ เต่า ปลาโลมา ปลาวาฬ และพะยูนที่ได้รับบาดเจ็บกลับคืนสู่ท้องทะเล รวมถึงจะจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ อีกด้วย

นอกจากนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น มอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เพื่อสนับสนุน “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเล” ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเป็นพิเศษสำหรับเต่าทะเลที่มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ ณ ปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ มีเต่าทะเลในการดูแลรักษา 3 ตัวด้วยกัน คือ ทอมมี่ เต่าทะเลที่เกิดมาพร้อมตาที่บอดทั้ง 2 ข้าง เต่าทะเลที่ศูนย์เสียระบบประสาทความจำ เมื่อปล่อยออกสู่ทะเลจะว่ายกลับเข้ามายังจุดเดิมหน้าหาดไม้ขาว เดิมที่ได้ปล่อยตัวไปอยู่เสมอและ เจอร์รี่ จูเนี่ย เต่าทะเลที่ศูนย์เสียสมดุลการทรงตัวในการว่ายน้ำ

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง 3 ตุลาคมนี้ บัตรวิ่งมินิมาราธอนการกุศลเพื่อสุขภาพ 4.5กม. และมินิมาราธอน 10.5กม. ราคา 300 บาท ต่อท่าน ต่อประเภท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติพันธุ์ผู้ประสานงาน มูลนิธิรักษาเต่าทะเล หาดไม้ขาว โทรศัพท์ 089 733 8830 หรือ อีเมล์ info@maikhaomarineturtlefoundation.org

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.