เปิดโครงการปั่นจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022

เปิดโครงการปั่นจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022

วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 05.45 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022 ณ แหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 4 นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ เข้าร่วม

โครงการปั่นจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022 ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลราไวย์ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปั่นจักรยานช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจให้กับตำบลราไวย์ และจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมโครงการฯ และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.