อบจ.ภูเก็ต เปิดสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเป็นทางการ ณ ประตูเมืองภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเป็นทางการ ณ ประตูเมืองภูเก็ต

วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม (Extreme) อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2565 และเปิดการใช้สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม (Extreme) บริเวณประตูเมืองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 6 กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน และนายนภธร หงส์สาสุภสกุล รองนายก อบต.ไม้ขาว กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการพัฒนากีฬาเอ็กซ์ตรีมของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนจังหวัดภูเก็ต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาส่งแข่งขันระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อต่อยอดไปสู่การแข่งขันกีฬาอาชีพต่อไป”

สำหรับสนามกีฬาฯ มีขนาดพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร มีเครื่องเล่น จำนวน 15 ชิ้น โดยในวันนี้ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 รุ่น newbie (มือใหม่) มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน รุ่นที่ 2 รุ่น AM (เริ่มเล่นได้) มีผู้สมัคร จำนวน 10 คน และรุ่นที่ 3 รุ่น open (ทั่วไป) มีผู้สมัคร จำนวน 10 คน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.