เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน อบจ.ภูเก็ต เกมส์ ประจำปี 2567

เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน อบจ.ภูเก็ต เกมส์ ประจำปี 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 “อบจ.ภูเก็ต เกมส์” โดยมี นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน

“อบจ.ภูเก็ต เกมส์” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านอารมณ์ สังคมและจิตใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ และมีเป้าหมายสำคัญเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทน อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย”

โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 22 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มี 2 สนามแข่งขัน สนามที่ 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน และสนามที่ 2 สนามกีฬาสุระกุล จัดการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จนถึงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬาในจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนบุคลากรมากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

Related Post

“วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต โดย ซูเปอร์สปอร์ต” ปีที่ 18  ชูคอนเซ็ปต์ “Fun-Sport-Lifestyle” ต้อนรับนักวิ่ง 51 ประเทศทั่วโลก

“วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต โดย ซูเปอร์สปอร์ต” ปีที่ 18 ชูคอนเซ็ปต์ “Fun-Sport-Lifestyle” ต้อนรับนักวิ่ง 51 ประเทศทั่วโลก

งานวิ่งมาราธอนนานาชาติของภูเก็ตที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานที่สุด พร้อมต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกและกระตุ้นท่องเที่ยวภูเก็ตช่วงกรีนซีซั่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.