ภูเก็ตจัดเดิน–วิ่งการกุศลพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 8

พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อาจารย์เจริญ พรหมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม และนายไพบูลย์ อุปัตติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 8” ณ บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, มูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง และชมรมนักวิ่งสวนหลวง จัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล “พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 8” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ปกป้องพิทักษ์สิทธิเด็ก รวมทั้งพัฒนาเด็กด้อยโอกาสทั้งชายหญิง อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี โดยจัดหาทุนการศึกษาและให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแก่เด็กทุกคน อีกทั้งสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ยังได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังเป็นการระดมทุนหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต และเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน

ต่อมาได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬา โดยคุณไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัด กล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมี ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล นายกสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต กล่าวรายงานโดยแบ่งเป็นผู้ชนะเลิศหญิง รุ่น 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร ได้แก่ นางสาวสิริภัทร บุตรจีท, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ได้แก่ ด.ญ.ชิชา สุวรรณรอด, รุ่นทั่วไป ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ได้แก่ คุณสิริยากร กำไล, รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร ได้แก่ นางรุ่งอรุณ ช่อมณี, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร ได้แก่ เด็กหญิงชฎาพร สมเคราะห์, รุ่นทั่วไป ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร ได้แก่ Ms.Leonie Plaistowe, ผู้ชนะเลิศชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ได้แก่ ด.ช.ธเรศ ยอดทอง, รุ่นทั่วไป ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ได้แก่ นายโสภณ รณฤทธิ์, รุ่นทั่วไป ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร ได้แก่ นายเริงศักดิ์ จิตคง, รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร ได้แก่ นายประเชิญ บำรุงเพ็ชร, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร ได้แก่ เด็กชายอภิเดช ช่วยศรีสวัสดิ์, รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร ได้แก่ นายเอ็ดดี้ โอ, รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร ได้แก่ นายสิทธิพงศ์ เฉ่งไล่

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.